CIVIS ROMANUS

EDUKIAK

1. eta 2. Lehen eta bigarren deklinabideak: Nominatiboa eta akusatiboa. Substantiboak eta adjektiboak. Lehen eta bigarren aditzjokuak: Oraina aktiba.

3. eta 4. Beste kasuak. Substantiboak eta adjektiboak Hirugarren eta kaugarren aditz jokuak: Oraina aktiba.

5. Bigarren deklinabidea neutroak.

6. Aditzjokuak: Lehena eta bigarrena:  Geroaldia eta inperfrktoa.

7. eta  8. Bigarren deklinabidea: -er Substantiboak eta adjektiboak.
SUM:  oraina.

9. eta 10. Aditzjokuak: Hirugarrena eta laugarrena:  Geroaldia eta inperfrktoa.

11. eta 12. Hirugarren deklinabidea: Kontsonantezko gaiak

13. eta 14. Hirugarren deklinabidea: Bokalezko gaiak. Aditzjokuak: Perfektuzko aldiak.

15. eta 16. SUM, POSSUM:  Indikatiboa. Aditzjokuak: Agintera eta infinitivo oraina.

17. eta 18. Adjetiboak: Hirugarren deklinabidekoak.

19. eta 20. Aditzjokuak: Mixtoa (3. –io).

21. eta 22. Laugarren eta bostgarren deklinabideak.

23. eta 24: Is, ea, id

25. eta 26. Aditzjokuak: Indikatiboa: Oraina, geroaldia eta inperfektoa, pasiba.

27. eta 28. Adjetiboen gonbaaketa. I.

29. eta 30. Aditzjokuak: Indikatiboa: Perfektuzko denborak pasiba.

31. eta 32. Deponente aditzak. Hic, haec, hoc; Ille, illa illud. Zenbaki kardinalak 1000rarte.

33. eta 34. Adberbioen eraketa. Partizipioak. Qui, quae, quod.

35. eta 36. Infinitiboak, Ablatibo absolutua.
Quis, quae, quid? Ipse, ipsa, ipsum.

37. eta 38. Adjetiboen gonbaraketa. II.

39. eta 40. Volo, nolo, malo. Idem, eadem, idem.

41. eta 42. Eo, fero

43. eta 44. Fio

45. – 50. “Indirect Statement”.

51. eta 52. Aditzjokuak eta SUM: Subjuntiboa.

53. eta 54. Ezregular aditzak: Subjuntiboa. Kausal esaldiak.

55. eta 56.  Kontsekutibo esaldiak.

57. – 60. “Indirect Commands”.

[VOLVER]