SINTAKTIKO ANALISIA

 

PREPOSIZIOA   AKUSATIBOKO PREP. /  ABLATIBOKO PREP.

JUNTAGAILUA   KOORDINAZIOKO JUNT. / MENPETASUNEKO JUNT.

ADBERBIO: -KO ADBERBIOA

SUBSTANTIBOAK, ADJEKTIBOAK, IZENORDEAK: FUNTZIOA ( SUJ, O.ZUZ., ZEHAR.O., ZIRK.O....

ADITZAK ADITZ NAGUSIA, MENPEKO ADITZA

 

 

MORFOLOGIKO ANALISIA

 

PREPOSIZIOA   AKUSATIBOKO PREP. /  ABLATIBOKO PREP.

JUNTAGAILUA   KOORDINAZIOKO JUNT. / MENPETASUNEKO JUNT.

ADBERBIO: -KO ADBERBIOA

SUBSTANTIBOAK, ADJEKTIBOAK, IZENORDEAK: KASUA, GENEROA, ZENBAKIA

ADITZAK PERTSONA, ZENBAKIA, ALDIA, MODUA, ABOTSA

 

 

MORFO-SINTAKTIKO ANALISIA

 

 

PREPOSIZIOA   AKUSATIBOKO PREP. /  ABLATIBOKO PREP.

JUNTAGAILUA   KOORDINAZIOKO JUNT. / MENPETASUNEKO JUNT.

ADBERBIO: -KO ADBERBIOA

SUBSTANTIBOAK, ADJEKTIBOAK, IZENORDEAK:

FUNTZIOA ( SUJ, O.ZUZ., ZEHAR.O., ZIRK.O....

KASUA, GENEROA, ZENBAKIA

ADITZAK

ADITZ NAGUSIA, MENPEKO ADITZA

PERTSONA, ZENBAKIA, ALDIA, MODUA, ABOTSA

SINTAKTIKO ANALISIA

 

 

PREPOSIZIOA       AKUSATIBOKO PREP.

ABLATIBOKO PREP.

 

JUNTAGAILUA KOORDINAZIOKO JUNT.

MENPETASUNEKO JUNT.

 

ADBERBIO: -KO ADBERBIOA

 

SUBSTANTIBOAK, ADJEKTIBOAK, IZENORDEAK:

FUNTZIOA ( SUJ, O.ZUZ., ZEHAR.O., ZIRK.O....

 

ADITZAK ADITZ NAGUSIA, MENPEKO ADITZA


 

MORFOLOGIKO ANALISIA

 

 

PREPOSIZIOA       AKUSATIBOKO PREP.

ABLATIBOKO PREP.

 

JUNTAGAILUA   KOORDINAZIOKO JUNT.

                             MENPETASUNEKO JUNT.

 

ADBERBIO: -KO ADBERBIOA

 

SUBSTANTIBOAK, ADJEKTIBOAK, IZENORDEAK:

KASUA, GENEROA, ZENBAKIA

 

ADITZAK

PERTSONA, ZENBAKIA, ALDIA, MODUA, ABOTSA

 


MORFO-SINTAKTIKO ANALISIA

 

 

PREPOSIZIOA       AKUSATIBOKO PREP.

ABLATIBOKO PREP.

 

JUNTAGAILUA      KOORDINAZIOKO  JUNT.

MENPETASUNEKO JUNT.

 

ADBERBIO: -KO ADBERBIOA

 

SUBSTANTIBOAK, ADJEKTIBOAK, IZENORDEAK:

FUNTZIOA ( SUJ, O.ZUZ., ZEHAR.O., ZIRK.O....

KASUA, GENEROA, ZENBAKIA

 

ADITZAK

ADITZ NAGUSIA, MENPEKO ADITZA

PERTSONA, ZENBAKIA, ALDIA, MODUA, ABOTSA

 

[volver]