ADITZEN ERROAK

 

Orainaldikoa   INFINITIBOA – RE                                      / 3. – RE

Lehenaldikoa  INDIKATIBO LEHENALDIA 1.S – I             / 4. – I

Supinokoa            SUPINOA – UM                                       / 5. – UM

 

navigo,   navigas,             navigare,            navigavi,            navigatum

video,                  vides,                  videre,   vidi,                     visum

duco,                  ducis,                  ducere,              duxi,                   ductum

audio,    audis,                  audire,   audivi,    auditum

 

AKTIBA

Denborak /Aldiak

Ezaug.

Denborak /Aldiak

Ezaug.

Ind. Oraina

Ø

Ind. L. Perfektoa

I,  ISTI, IT...

Ind. Inperfektoa

-BA-

Ind. Pluskuanper.

-ERA-

Ind. Gero. Inperfek.

-BI- 1.,2.

 -E-, -A- 3.,4.

Ind. Ger. Perfk.

-ERI-

Sub. Oraina

-E-  1, -A-

Sub. L. Perfektoa

-ERI-

Sub. Inperfektoa

-RE-

Sub. Pluskuanperf.

-ISSE-

Agintera

Ø

 

 

Inf. Oraina

-RE

Inf. L. Perfektoa

-ISSE

Part. Oraina

-NS, -NT-

 

 

Gerundioa

-ND-

 

 

Supino- UM

 

PASIBA

Denborak /Aldiak

Ezaug.

Denborak /Aldiak

Ezaug.

Ind. Oraina

Ø

Ind. L. Perfektoa

US, A, UM + SUM…

I, AE, A + SUMUS….

Ind. Inperfektoa

-BA-

Ind. Pluskuanper.

US, A, UM + ERAM…

I, AE, A + ERAMUS…

Ind. Gero. Inperfek.

-BI-1., 2.

-E-, -A- 3., 4.

Ind. Ger. Perfk.

US, A, UM + ERO…

I, AE, A + ERIMUS…

Sub. Oraina

-E- 1.

 -A-

Sub. L. Perfrktoa

US, A, UM + SIM…

I, AE, A + SIMUS…

Sub. Inperfektoa

-RE-

Sub. Pluskuanperf.

US, A, UM + ISSEM

I, AE, A + ISSEMUS…

Agintera

Ø

 

 

Inf. Oraina

-RI

- I 3.

Inf. Leheandia

-UM, AM UM + ESSE

-OS, AS, A + ESSE

 

 

Part. Lehenaldia

-US, A, UM

Gerundiboa

-ND-

 

 

Supino - U

 

1. Lehen aditzj. / 2. Bigarren   aditzj.  / 3. Hirugarren aditzj. / 4. Laugarren 

 

DESINENTZIAK ORAINALDIKO DENBORETAN

AKTIBA    O/M , S ,        T ,      MUS , TIS ,   NT                                                  

PASIBA    OR ,      RIS , TUR , MUR , MINI , NTUR

 

 PASIBA LEHENALDIKO DENBORETAN :

SUPINO-UM +US, -A,-UM / -I, -AE, -A + SUM ….

 

 

[VOLVER]